ผู้รับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :   
เฉพาะเขตของท่านทุกเขตทั่วประเทศ

อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน 
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 19 ไฟล์ จัดการข้อมูลผ่านเน็ต  คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
  
ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต 
ชื่อไฟล์ในเครื่องที่ติดตั้งระบบ E-Moneyสถานะชื่อไฟล์ในอินเทอร์เน็ต
C:\m6012\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t256012.php  desc6012.sql  sala6012.sql  user6012.sql
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 29/10/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2