ผู้รับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :   สามารถใช้งานได้อีก 16 วัน หากประสงค์ใช้งานต่อโปรดติดต่อผู้พัฒนาระบบ
เฉพาะเขตของท่านทุกเขตทั่วประเทศ
update E-Money03  วันที่ 07 ธันวาคม 2556 เวลา 17:06 น.

อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน 
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 0 ไฟล์ จัดการข้อมูลผ่านเน็ต   คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
  
ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต 
ชื่อไฟล์ในเครื่องที่ติดตั้งระบบ E-Moneyสถานะชื่อไฟล์ในอินเทอร์เน็ต
C:\m5810\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t255810.php  desc5810.sql  sala5810.sql  user5810.sql
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 29/10/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2