ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบรรเลง ส่งบุญธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางรุ่งทิพย์ ทาวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2สพป ลำพูน เขต 1 สพป ลำพูน เขต 1
3นางสาววราภรณ์ บุญทองบ้านแม่เทยสพป สพป